Noteikumi

1.Distances līgums

1.1. Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

1.2. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Distances līgums

2. Piegāde / Preču izņemšana

2.1. Piegāde tiek veikta 4 - 20 kalendāro nedēļu laikā pēc avansa iemaksas, ja puses nav vienojušās citādi. Lūdzam ņemt vērā, ka mēbeļu ražošanas process atsevišķos gadījumos var aizņemt ilgāku laiku. Par ražošanas termiņiem un piegādi mēs vienmēr paziņosim Jums, noformējot pasūtījumu.  Piegādes termiņš tiek pagarināts, Ziemassvētku un Jaungada brīvdienu dēļ, kā arī tajā gadījumā, ja ražotājs mums ir paziņojis par pārtraukumiem savā ražošanas plānā.

2.2. Par precīzu preču piegādes un/vai uzstādīšanas dienu un laiku pārdevējs informē pircēju vismaz 1 dienu iepriekš. Ņemot vērā mainīgo satiksmes intensitāti norunātais piegādes laiks ir uzskatāms kā aptuvens un var svārstīties 1 - 2 stundu ietvaros.

2.3. Pircējam ir pienākums:

- norunātajā piegādes dienā pieņemt preci, uzrādīt preces apmaksas dokumentus(ja preču apmaksa veikta ar pārskaitījumu) un parakstīt preču piegādes pavadzīmi;

- nodrošināt piegādes transporta piekļuvi preces uzstādīšanas vai nodošanas vietai vismaz 50 metru attālumā un segt visas LR likumdošanā noteiktās ar to saistītās izmaksas (iebraukšanas atļaujas, caurlaides);

- nodrošināt atbilstošus apstākļus drošai preces uzstādīšanai (veco mēbeļu demontāža un utilizēšana nav ietverta pakalpojuma cenā) un segt visus papildus izdevumus, kas šajā sakarā radušies pārdevējam;

-nodrošināt atbilstošus apstākļus preču ienešanai telpās, uznešanai vai piegādei;

- nodrošināt pietiekošu cilvēku skaitu preces saņemšanai no noliktavas telpām, ja pircējs neizvēlas pārdevēja piegādes pakalpojumus.

-preci saņemt 10 darba dienu laikā no brīža, kad Pircējs ir informēts, ka prece ir pieejama

3. Apmaksa

3.1.  Precēm un cenām internetveikalā a-mebeles.lv ir informatīvs raksturs.  

3.2. SIA  A-mēbeles.lv patur vienpusējas tiesības veikt izmaiņas piedāvāto preču cenrāžos. Izmaiņas un papildinājumi cenrāžos stājas spēkā no to publicēšanas brīža vietnē www.a-mebeles.lv. Uz pasūtījumiem, kas noformēti līdz brīdim, kad izmaiņas stājušās spēkā, attiecas noteikumi, kas darbojušies pasūtīšanas brīdī, ja dotie nosacījumi nav pretrunā ar likumdošanu un dotajos noteikumos nav norādīts savādāk. 

3.3. Visas pārdodamo preču cenas mēbeļu internetveikalā a-mebeles.lv norādītas Euro (EUR) un ietver sevī nodokļus un pievienoto vērtības nodokli (PVN) 21%. 
3.4. Noformējot savu pasūtījumu, norādiet vēlamo apmaksas veidu. Pēc Jūsu pasūtījuma nonākšanas mūsu datu bāzē, ar Jums sazināsies operators, lai apstiprinātu un saskaņotu pasūtījumu.

3.5. Atsevišķos gadījumos, ja ir liels ienākošo pasūtījumu daudzums, apstiprinājuma zvanu gaidiet 1-2 darba dienu laikā. 

4. Priekšapmaksa

4.1. Obligātā priekšapmaksas summa jebkurai precei, kuru iegādājaties mēbeļu internetveikalā a-mebeles.lv, sastāda 15% no preces vērtības. Pasūtījumiem, kuru kopsumma pārsniedz 1000Eur avansa summa tiek piemērota 50% no preces kopējās vērtības.

4.2. Priekšapmaksas summu aprēķinās mūsu konsultants un nosūtīs uz Jūsu e-pasta adresi. Priekšapmaksu var veikt ar pārskaitījumu (priekšapmaksas rēķins un Piegādes līgums(ja būs nepieciešama piegāde) Jums tiks nosūtīti uz e-pastu).

4.3. Priekšapmaksas summu var iemaksāt arī skaidrā naudā mūsu noliktavā/birojā

4.4. Iegādājoties preci kredītā, ar priekšapmaksu saistītos jautājumus izskata līzinga kompānija. 

4.5. Avansa maksājuma atgriešana:

  • Avansa maksājumu ir iespējams atgriezt 10 darba dienu jeb 14 kalendāro dienu laikā no avansa saņemšanas brīža (aizpildot vai elektroniski nosūtot parakstītu atteikuma tiesību dokumentu);
  • Avansa maksājuma atgriešanas laiks - 30 dienas no iesnieguma apstiprināšanas brīža;
  • avansa maksājums netiek atgriezts, ja klients pēc savas iniciatīvas preču piegādes laikā izvēlas atteikties no preces saņemšanas.
  • Avansa maksājumu nav iespējams atgriezt, ja klients pēc savas iniciatīvas ir veicis specpasūtījumu (specializēta krāsa u.c.)

4.6.  Atteikuma tiesību veidlapu lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@a-mebeles.lv vai rakstveidā, nosūtot uz juridisko adresi. Sūdzība tiks izskatīta 3 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pakalpojuma sniedzējam par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

-           vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

-           iesnieguma iesniegšanas datumu;

-           strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

-           http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

-           http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

-           https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Atteikuma tiesību veidlapa

5. Apmaksas varianti

• Ar pārskaitījumu uz bankas kontu. Pārskaitījumu var veikt kā fiziskas, tā arī juridiskas personas. Prece Jums tiks piegādāta, tiklīdz naudas pārskaitījums nonāks uzņēmuma kontā.

• Skaidrā naudā,saņemot preci pie sevis mājās (rēķins (čeks) tiks piestiprināts pie preces un to piegādās ekspeditors).

 UZMANĪBU!                

  • Lūdzam veikt jebkādas norēķinu operācijas (priekšapmaksa/apmaksa) tikai pēc tam, kad ar Jums būs sazinājies operators un apstiprinājis pasūtījumu. 
  • Veicot apmaksu ar pārskaitījumu, lūdzam saglabāt kvīti (izrakstu) par apmaksu līdz preces saņemšanas brīdim. 
  • Iesakām saglabāt iegādātās preces rēķinu (čeku) ne mazāk kā 1 mēnesi no piegādes brīža. 
  • Pirkšanas-pārdošanas līgums stājas spēkā tikai pēc priekšapmaksas veikšanas ne mazāk kā 15% apmērā no preces vērtība

• "InCredit Group" līzinga piedāvājums.

6. Datu apstrāde

6.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. 6.2. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

7.Atteikuma tiesības

7.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli.

7.2. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

7.3. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

7.4. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". 

8. Garantija

8.1 Garantija mēbelēm - 2 gadi, ja ražotājs nav noteicis garāku garantijas laiku.

8.2. Ja garantijas laikā ir radušās pretenzijas par kvalitāti, tās pārdevējs novērš, pie nosacījuma, ka ievēroti ekspluatācijas noteikumi un saglabāts pirkuma čeks. 

8.3. Atverot iepakojumu, jāpārbauda detaļas. Ja konstatē defektu, izstrādājumu nedrīkst montēt, obligāti jāsaglabā iepakojums un jāziņo pārdevējam.

8.4. Attiecībā uz mēbelēm, kas ir piegādātas izjauktā veidā un tiek saliktas (vai ir mēģināts tās salikt), nav izmantojamas atteikuma tiesības, jo pēc mēbeļu salikšanas mēbeles pilnvērtīgi ir izmantojamas to iegādes mērķim, taču to atkārtota izjaukšana un/vai salikšana būtiski samazina mēbeļu kvalitāti, līdz ar to patērētājam atteikuma tiesību realizēšanas termiņā saliekot un/vai izjaucot šīs mēbeles nav iespējams nodrošināt Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestajā daļā noteikto preces kvalitāti.

8.5. a-mebeles.lv neuzņemas atbildību ja:

·         preces bojājumi radušies Klienta vainas dēļ;

·         preces defekti radušies tās izmantošanas neparedzētiem mērķiem rezultātā;

·         precei ir dabisks nodilums pie parastas izmantošanas;

·         ir bojājumi, kas radušies mēbeles nepareizi montējot, ja nav izmantoti firmas servisa pakalpojumi, mehāniski bojājumi, kā arī bojājumi, kas radušies pircējam pašam mēbeles transportējot


8.6. Gadījumā, ja pircējs atsakās no pasūtījuma, precei ir jāatbilst sekojošiem nosacījumiem:

·         bez bojājumiem;

·         saliktām oriģinālajā iepakojumā, kādā tās tika piegādātas iegādes brīdī;

·         uz iepakojuma jābūt visām oriģinālajām etiķetēm, drošības plēvēm un citiem marķējumiem

8.7. Punkta 8.6. neievērošanas gadījumā, pircējs zaudē tiesības saņemt garantijas pakalpojumus. 
8.8. Ja precei tiek atklāti defekti, klientam jāgriežas a-mebeles.lv ar prasību izvērtēt radušos situāciju,kurā jāmin:

·         pasūtījuma numurs;

·         Klienta vārds un kontaktinformācija;

·         informācija par defektu (kur un kad tas ticis konstatēts vai radies) un, ja iespējams, fotogrāfijas, kurās ir skaidri redzams preces defekts;

·         Klients ir tiesīgs pieprasīt atpakaļ naudu tikai tajā gadījumā, ja preces/detaļas nomaiņa vai remonts nav iespējams vai nav izdevies

9. Klienta datu nodošana trešajai personai:

9.1. Ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

9.2. Personas datu apstrāde ir atļauta tikai tad, ja likumā nav noteikts citādi un ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) ir datu subjekta piekrišana;

2) datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām;

3) datu apstrāde nepieciešama sistēmas pārzinim viņa likumīgo pienākumu veikšanai;

4) datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību;

5) datu apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu vai realizētu publiskās varas uzdevumus, kuru veikšanai personas dati ir nodoti sistēmas pārzinim vai pārraidīti trešajai personai;

6) datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu sistēmas pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.

9.3.  Iegūstot personas datus no datu subjekta, sistēmas pārzinim ir pienākums sniegt datu subjektam šādu informāciju, ja vien tā jau nav datu subjekta rīcībā:

1) sistēmas pārziņa nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī adrese;

2) paredzētais personas datu apstrādes mērķis un pamatojums;

3) iespējamie personas datu saņēmēji;

4) datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem un iespēja izdarīt tajos labojumus;

5) vai atbildes sniegšana ir obligāta vai brīvprātīga, kā arī iespējamās sekas par atbildes nesniegšanu.

(2) Šā panta pirmā daļa netiek piemērota, ja likums ļauj veikt personas datu apstrādi, neatklājot tās mērķi.

9.4. Ja personas dati nav iegūti no datu subjekta, sistēmas pārzinim ir pienākums pirms datu izpaušanas trešajām personām sniegt datu subjektam šādu informāciju:

1) sistēmas pārziņa nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī adrese;

2) paredzētais personas datu apstrādes mērķis;

3) iespējamie personas datu saņēmēji;

4) personas datu ieguves avots;

5) datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem un iespēja izdarīt tajos labojumus.

(2) Šā panta pirmā daļa netiek piemērota, ja:

1) likums paredz personas datu apstrādi, neinformējot par to datu subjektu;

2) apstrādājot personas datus zinātniskiem, vēsturiskiem vai statistiskiem pētījumiem, datu subjekta informēšana prasa nesamērīgas pūles vai ir neiespējama.

9.5. Lai aizsargātu datu subjekta intereses, sistēmas pārzinis nodrošina:

1) personas datu apstrādes likumību;

2) personas datu vākšanu atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā;

3) tādu personas datu glabāšanas veidu, kas datu subjektu ļauj identificēt attiecīgā laikposmā, kurš nepārsniedz paredzētajam datu apstrādes mērķim noteikto laikposmu;

4) personas datu pareizību un to savlaicīgu atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

(2) Personas datu apstrāde sākotnēji neparedzētiem mērķiem ir pieļaujama, ja tā nepārkāpj datu subjekta tiesības un tiek veikta zinātnisku vai statistisku pētījumu vajadzībām tikai atbilstoši šā likuma 9.pantā un 10.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

9.6.  Personas datu apstrādi sistēmas pārzinis var uzticēt personas datu operatoram, noslēdzot rakstveida līgumu.

(2) Personas datu operators viņam uzticētos personas datus drīkst apstrādāt tikai līgumā norādītajā apjomā un atbilstoši tajā paredzētajiem mērķiem.

(3) Personas datu operators pirms personas datu apstrādes sākšanas veic sistēmas pārziņa norādītos drošības pasākumus personas datu apstrādes sistēmas aizsardzībai atbilstoši šā likuma prasībām.

9.7. Papildus šā likuma 9.3. un 9.4.pantā minētajām tiesībām datu subjektam ir tiesības iegūt visu informāciju, kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā, ja vien šo informāciju izpaust nav aizliegts ar likumu.

(2) Datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no sistēmas pārziņa ir saņēmušas informāciju par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

(3) Datu subjektam ir tiesības pieprasīt arī šādu informāciju:

1) sistēmas pārziņa nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī adrese;

2) personas datu apstrādes mērķis, apjoms un veids;

3) datums, kad datu subjekta personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi;

4) personas datu ieguves avots, ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust;

5) automatizētās apstrādes sistēmās izmantotās apstrādes metodes, par kuru piemērošanu tiek pieņemti individuāli automatizēti lēmumi.

(4) Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas (ne biežāk kā divas reizes gadā) bez maksas saņemt rakstveidā šajā pantā minēto informāciju.

9.8. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai izlabo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi iegūti vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim. Ja datu subjekts var pamatot, ka personas datu apstrādes sistēmā iekļautie personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi iegūti vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim, sistēmas pārziņa pienākums ir nekavējoties novērst šo nepilnību vai pārkāpumu un par to paziņot trešajām personām, kas iepriekš ir saņēmušas apstrādātos datus.

(2) Ja informācija tikusi atsaukta, sistēmas pārzinis nodrošina, lai būtu pieejama gan jaunā, gan atsauktā informācija, kā arī lai uzziņas saņēmējs minēto informāciju saņemtu vienlaikus.

0
Salīdzini cenas Latvijas interneta veikalos